QUY ĐỊNH THAM GIA CỘNG ĐỒNG GAME ACEGAME

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

ACEGAME.VN là cổng thông tin trực tuyến cung cấp đến người dùng Internet các dịch vụ nội dung phong phú và đa dạng.

ACEGAME là dịch vụ cho phép người dùng tạo ra một tài khoản dùng chung cho các dịch vụ được cung cấp bởi Cổng thông tin ACEGAME.VN và các website đăng ký trở thành thành viên của ACEGAME. Sử dụng dịch vụ ACEGAME bạn không cần phải đăng ký và đăng nhập nhiều lần với nhiều tài khoản tại các site khác nhau, đồng thời thông tin cá nhân của bạn được quản lý tại một địa chỉ duy nhất.

- “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Hệ Thống để thực hiện dịch vụ.

Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản ACEGAME.

- ID ACEGAME: là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của ACEGAME.VN

Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

 

ĐIỀU 2: NỘI DUNG DỊCH VỤ

ACEGAME là dịch vụ cho phép người dùng tạo ra một tài khoản dùng chung cho các dịch vụ được cung cấp bởi Cổng thông tin ACEGAME.VN và các website đăng ký trở thành thành viên của ACEGAME.

Cổng thông tin ACEGAME ý thức tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân là hết sức quan trọng đối với người dùng. Do vậy ACEGAME cam kết bảo vệ tối đa sự riêng tư của người dùng. ACEGAME sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi.

- Các dịch vụ thành viên của ACEGAME.VN:

+ Cổng thông tin điện tử tổng hợp– http://ACEGAME.vn

+ Cổng thanh toán – http://id.ACEGAME.vn

+ Diễn đàn ACEGAME – http://diendan.ACEGAME.vn

 

ĐIỀU 3: CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ SỬA ĐỔI

Với tư cách thành viên sử dụng dịch vụ cổng thanh toán ACEGAME, bạn buộc phải tuân thủ một cách nghiêm túc các nguyên tắc của ACEGAME.

1. Người đứng tên đăng ký tài khoản sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tài khoản do mình sở hữu thực hiện trên hệ thống.

2. ACEGAME không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mĩ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam, đi ngược lại đường lối của nhà nước CHXHCN Việt Nam, không được phép lưu truyền các sản phẩm phần mềm không có hoặc không rõ nguồn gốc về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

3. ACEGAME có thể tự cắt bỏ những nội dung của thành viên nếu không phù hợp với nội dung sinh hoạt hay quy định của ACEGAME, bất cứ thông tin nào của bạn thuộc loại cá nhân khi đăng ký sẽ đều được giữ bí mật (theo những điều khoản của ACEGAME) tuy nhiên chúng tôi sẽ buộc phải thông báo những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi cần thiết.

4. Những hành vi phá hoại, gây tổn hại đến hệ thống ảnh hưởng đến bộ mặt của ACEGAME hay cơ sở vật chất nếu bị phát hiện sẽ bị truy tố và xử lý trước pháp luật.

5. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, ACEGAME.VN không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Điều khoản sử dụng ACEGAME có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. ACEGAME.VN sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

6. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

 

ĐIỀU 4: NỘI DUNG CUNG CẤP TRAO ĐỔI THÔNG TIN

1. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho ACEGAME sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích mục đích chăm sóc khách hàng, thông báo thông tin khuyến mãi, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của ACEGAME, quảng bá phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng. Bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.

2. ACEGAME có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng ACEGAME có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.

3. Trong quá trình sử dụng ACEGAME, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của ACEGAME.

4. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng cổng thông tin ACEGAME.VN, ACEGAME có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng cổng thông tin cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TÀI KHOẢN

1. Khi đăng ký tài khoản ID ACEGAME, Người Sử Dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ thành viên của ACEGAME.VN.

2. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của ACEGAME quy định tại website: http://hotro.ACEGAME.vn/

3. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. ACEGAME sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và ACEGAME sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

4. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho ACEGAME về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

5. Khi phát hiện ra lỗi của ACEGAME.VN, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua đường dây nóng 1900 7189 hoặc qua website: http://hotro.ACEGAME.vn/

6. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm ACEGAME sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của ACEGAME và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

7. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

8. Nếu tài khoản ID ACEGAME nào lợi dùng các phương thức thanh toán hiện đang có của ACEGAME để nạp cho các dịch vụ ngoài hệ thống cung cấp của ACEGAME sẽ bị khóa vĩnh viễn, trường hợp sử dụng cho các dịch vụ không phép và bị cấm sẽ được gửi cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

9.Chính sách sử dụng và bảo vệ dữ liệu đối với tài khoản Facebook

Facebook tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp, NPH sử dụng tính năng tuyệt vời này của Facebook để bạn có thể dễ dàng kết nối. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook:

  •  Bạn không mất phí sử dụng Facebook hay các sản phẩm và dịch vụ khác thuộc phạm vi điều chỉnh của những Điều khoản này.
  •  Chúng tôi thu thập và sử dụng ID tài khoản để làm định danh đăng nhập
  • Chúng tôi chỉ lấy thông tin cần thiết để thực hiện đăng nhập tài khoản, và không sử dụng với mục đích khác như bán cho các nhà quảng cáo và cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn.
  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin chính để tạo trải nghiệm đăng nhập bằng tài khoản Facebook
  • Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin về bạn khi sử dụng ứng dụng đăng nhập Facebook trên trang của chúng tôi?

Cách thực hiện: Bạn truy cập vào tính năng  Cài đặt Facebook,  chọn tab Ứng dụng và trang web, ở đây sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn đã từng đồng ý tham gia, chọn GỠ đối với ứng dụng  mà bạn không muốn tiếp tục tham gia.

 

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ACEGAME

1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng ID ACEGAME và Quy chế cung cấp trao đổi thông tin này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của ACEGAME được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của ACEGAME, ACEGAME có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của ACEGAME cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, ACEGAME có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của ACEGAME.

5. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của ACEGAME, tuy nhiên ACEGAME chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

6. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, ACEGAME không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

7. Tài khoản ACEGAME đăng ký trong vòng 6 tháng trở lại đây, tính đến thời điểm này không login vào chơi game sẽ bị xóa bỏ dữ liệu.

 

ĐIỀU 7: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

1. ACEGAME sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. ACEGAME cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên ACEGAME sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. ACEGAME hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của ACEGAME. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

 

ĐIỀU 8: THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT

1. Quy trình đăng ký tài khoản ID ACEGAME chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho ACEGAME hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Tuy nhiên ACEGAME chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của ACEGAME.

2. ACEGAME có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, thông báo thông tin khuyến mãi, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của ACEGAME, quảng bá phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.

3. ACEGAME hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của ACEGAME. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. ACEGAME luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên ACEGAME không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ACEGAME dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, ACEGAME không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

5. Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. ACEGAME không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.

6. Trong quá trình sử dụng ACEGAME.VN, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ ACEGAME liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

7. ACEGAME có quyền thực hiện khóa các tài khoản của những Người Sử Dụng lừa đảo hoặc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản ảo của Người Sử Dụng khác trong quá trình sử dụng dịch vụ mà ACEGAME cung cấp.

 

ĐIỀU 09: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, BỒI THƯỜNG

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm: Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, ACEGAME sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:

Khóa tài khoản ACEGAME có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với ACEGAME.VN

2. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của sử dụng ACEGAME sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng ACEGAME.VN phải được gửi đến ACEGAME ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc:

Công ty CP Trực tuyến ACEGAME

85 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66860058

3. ACEGAME sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

4. ACEGAME chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp Người Sử Dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

5. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng ACEGAME.VN với nhau, có thể ACEGAME sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc ACEGAME sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, ACEGAME sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng hợp pháp và chính đáng.

6. Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ ACEGAME khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng ACEGAME.VN.

7. Quyết định của ban quản trị ACEGAME là quyết định cuối cùng.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. ACEGAME sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng cổng thông tin trực tuyến ACEGAME.VN này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ACEGAME.VN.

4. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng cổng thông tin trực tuyến ACEGAME.VN có giá trị từ ngày 18 tháng 09 năm 2012.Ban Quản Trị ACEGAME